O mne

Tendenciu písať "do šuflíka" pestujem už nejakú tú dobu a tento blog som vytvorila v naivnej snahe zdieľania a súznenia... Verím totiž, že umenie spája a prehlbuje. Že knihy (a im podobné) sú myšlienky a predstavy, ktoré sa dajú "vyčítať", no nikdy nie do dna. Že vychutnať celé, v istej chvíli bezo zvyšku a bez "postrádania" významu, je prchavý pocit niečoho, čo nemohlo byť povedané inak. Milosrdne klamlivý okamih intenzívnosti a obojstranného porozumenia – odohraný v mojej fantázii, slepo podaný ďalej.

Vyštudovala som slovenský jazyk a literatúru a v knihách sa i napriek tomu (rada) strácam.